افرادی که بدنبال رسیدن به خواسته هایشان می باشند، همه جا به مواردی مانند جریان توجه و تفکر  و تجسم و کلام خود برخورد می کنند. اما یک شکایت زیادی در مورد جواب نگرفتن از این موارد وجود دارد و اینکه پس چرا جواب نمی دهد؟

 

ودر این مقاله می خواهم به این سوال جواب بدهم که چرا با وجود اینکه شخصی از جملات تاکیدی استفاده می کند، خواسته هایش را را تجسم می کند، از قدرت کلامش استفاده می کند، ولی باز هم نتیجه موثر و دوست داشتنی نمی گیرد

و سعی کردم در این مقاله به این پرسش به طور اساسی پاسخ دهم.

تا پایان این مقاله هیجان انگیز همراه ما باشید♥

انسان موجودی احساسی است و در این مورد شکی نیست.

انسان از لحظه ای که متولد می شود، همیشه چیزی را احساس میکند. انسان می تواند اندیشه های هوشیار خودش را (مثلا در زمان خواب یا در مدیتیشن و یا حتی به صورت ارادی) متوقف کند ولی هرگز نمی تواند احساس خودش را متوقف کند

زیرا براى این که زنده باشد،  باید زندگى را احساس کند. احساس در جوهره ى انسان، آفریده شده است.) از این رو، هرگز تصادفى نیست که هر بخش از جسم انسان به گونه اى خلق شده است که بتواند، زندگى را احساس کند.

 

شما از حس دیدن، شنیدن، چشایى، بویایى و لامسه برخوردارید. شما مى توانید هر چیزى را در زندگى احساس کنید. این ها حواس پنجگانه هستند، زیرا به شما امکان مى دهند آنچه را که مى بینید احساس کنید؛ آنچه را که مى شنوید ، احساس کنید، آنچه را مى چشید احساس کنید، آنچه را مى بویید و لمس مى کنید احساس کنید. بدن شما را پوست ظریفى دربرگرفته است؛ این یک اندام حسى است، با این حساب مى توانید همه چیز را احساس کنید.

این که در هر لحظه چگونه احساس مى کنید از هر چیز دیگرى مهم تر است، زیرا آنچه که هم اکنون احساس مى کنید زندگى شما را خلق مى کند.

و در اینجا به پاسخ سوال علت جواب نگرفتن از افکار و تجسمات و قدرت کلام می رسیم و آن اینست که

احساسات شما سوخت هستند

 

اندیشه وافکار و تجسمات و کلمات بدون احساس شما، فاقد هر گونه قدرتى هستند.

 

در روز، افکار مختلفى به ذهنتان خطور  مى کند، اما به این دلیل که این افکار احساسى را در شما  برنمى انگیزند به جایى  نمى رسند. مهم این است که چه احساسى  مى کنید.

تصور کنید که افکار و کلمات شما شبیه موشک هستند و احساسات شما در حکم سوخت آن موشک است. موشک بدون سوخت هیچ کارى نمى تواند بکند، زیرا سوخت در حکم قدرت و نیرویى است که موشک را به هوا مى برد. افکار و کلمات شما هم همین حالت را دارند افکار و کلمات شما در حکم وسیله ى نقلیه اى هستند که بدون احساسات شما کارى از دستشان ساخته نیست، زیرا احساسات شما در حکم نیروى افکار و کلمات شما هستند.

اگر فکر کنید »نمى توانم کاری را انجام دهم« این اندیشه، احساس منفى قدرتمندى را که درباره ى انجام کارتان دارید ابراز مى کند و شما این احساس منفى را جارى مى کنید. در نتیجه، آن کار را نمی توانید انجام دهید.

اگر فکر کنید »من با آدم هاى بسیار خوبى همکارم« این کلمات احساسات مثبت شما را درباره ى کسانى که با آن ها کار مى کنید نشان مى دهد. شما این احساس مثبت را ابراز مى کنید. درنتیجه، رابطه ى شما با همکارانتان همچنان بهتر مى شود.

بزرگ ترین راز خلق کردن و نتیجه گرفتن از توجه به افکار مثبت و خواسته ها، استفاده از قدرت احساسات است.

باید از احساسات، براى احساس بخشیدن به افکار استفاده کرد تا شکل بگیرد.

 

شما همیشه در دو حالت حسی قرار دارید

یا حس تان خوب و مثبت، هست

یا حس تان بد و منفی، است.

هر چه احساس بهترى داشته باشید زندگى تان بهتر مى شود.

هر چه احساس بدترى داشته باشید، زندگى بدتر مى شود تا این که احساستان را تغییر دهید.

وقتى احساس خوبى دارید، افکارتان هم  خودبه خود خوب  مى شوند. 

شما نمی توانید به طور  همزمان هم احساس خوبى داشته باشید و هم افکارتان منفى باشد. به همین شکل  نمى توانید  همزمان احساس بدى داشته باشید و افکارتان هم مثبت باشد.

احساس شما بستگى به این دارد که در آن لحظه از ذهن شما چه تراوش  مى شود.

وقتى احساس خوبى دارید مجبور نیستید نگران چیز دیگرى باشید، زیرا افکار، کلمات و اعمالتان خوب هستند. با خوب بودن باید عشق بدهید و  همه ى این عشق باید به سوى شما بازگردد.

خوب؛ یعنى خوب

اغلب اشخاص  مى دانند که احساس خوب داشتن چه معنایى دارد،  مى دانند احساس بد داشتن هم یعنى چه، اما متوجه نیستند که در اغلب مواقع با احساس منفى زندگى  مى کنند. 

اشخاص فکر  مى کنند که احساس بد داشتن؛ یعنى به شدت منفى احساس کردن، اندوهگین بودن، خشم داشتن یا هراسان بودن،اما احساس بد داشتن همه ى این احساسات را دربرنمى گیرد، احساسات منفى درجات مختلف دارند.

اگر در اغلب مواقع احساس خوبى داشته باشید؛

ممکن است فکر کنید که احساس خوب داشتن یک احساس مثبت است، زیرا درواقع احساس بدى ندارید. اگر احساس بسیار بدى داشته اید و حالا احساس بدى ندارید، با اطمینان فراوان مى توان گفت که احساس تا حدودى خوب داشتن، به مراتب از احساس واقعا بد داشتن بهتر است،

اما کمى احساس خوب داشتن در اغلب مواقع یک احساس منفى است، زیرا کمى احساس خوب داشتن همان احساس خوب داشتن نیست. احساس خوب یعنى احساس خوب! احساس خوب یعنى این که شما خوشحال و سرحال و پرهیجان و پرشور و حال هستید.

این نکته بسیار مهمی هست که باید در نظر گرفته شود و اینکه شما باید خودتان را در یک حس خوب قرار دهید و یا حس خوب را برای خودتان ایجاد کنید تا آن حس خوب از طریق قانون جذب به شما بازگردانده شود.

شما وقتى احساس نشاط دارید. نشاط  مى دهید و در مقابل،  تجربه هاى خوشایند دریافت  مى کنید. از  کوچکترین تجربه؛ ترانه دلخواهتان که از رادیو پخش مى شود تا  تجربه ى  بزرگتر مثل دریافت ارتقا و درجه و افزایش حقوق ـ 

همه ى این  موقعیت هایى که تجربه  مى کنید، در قانون جذب هستند که به احساس خوب شما پاسخ  مى دهند. وقتى حالتان بد است، حال بد به دیگران  مى دهید، در مقابل تجربه بد دریافت  مى کنید. از ناراحتى ناشى از نیش یک پشه تا ناراحتى  بیشتر خراب شدن اتومبیل، همگى قانون جذب هستند که به ناراحتى شما پاسخ  مى دهند.

 

هر احساس خوبى شما را با نیروى عشق متحد  مى کند، زیرا عشق جمع  همه ى احساسات خوشایند است. احساس اشتیاق و هیجان از عشق نشئت  مى گیرد. وقتى  اینها را پیوسته احساس  مى کنید،  زندگى تان انباشته از اشتیاق و هیجان  مى شود.

 مى توانید با بالا بردن صداى احساس خوب از قدرت آن بیش تر برخوردار شوید. وقتى احساس اشتیاق و هیجان  مى کنید سعى کنید بر شدت این احساس بیفزایید. صدایش را بلند کنید تا عمیقا از آن برخوردار شوید. هر چه احساسات خوب را بیش تر تشدید کنید، هر چه عشق بیش ترى بدهید، آنچه در مقابل دریافت خواهید کرد چیزى کم تر از معجزه نخواهد بود.

احساسات شما بازتاب آن چیزهایى هستند که مى دهید

همین حالا مى توانید بگویید آیا در  بیشتر  زمینه هاى  زندگى تان، بیش تر احساس خوب مى دهید یا احساس بد. آنچه  درباره ى موضوعاتى در زندگى تان مانند:  پول، سلامتى، کار و روابط فردى، احساس مى کنید؛ بازتاب دقیق آنچیزهایى است که در یکى از این موضوعات از خود مایه گذاشته اید.

وقتى به پول فکر مى کنید احساسات شما منعکس کننده ى این است که درباره ى پول چه احساسى را بروز داده اید. اگر وقتى به پول مى اندیشید احساس بدى دارید، به این دلیل است که پول کافى ندارید، تجربه ها و اوضاع و احوال بد ناشى از پول کافى نداشتن به شما برمى گردند و بازتاب پیدا مى کنند زیرا احساسات بدى بوده اند که شما ابراز کرده اید و به شما بازنگشته اند.

وقتى به شغلتان  مى اندیشید، احساساتتان به شما  مى گویند که  درباره ى شغلتان چه  مى گویید و چه عرضه  مى کنید. اگر  درباره ى کارتان احساس مثبت دارید باید چیزهاى مثبت را به خود جذب کنید، وقتى  درباره ى خانواده، سلامتى یا هر موضوع دیگرى که برایتان مهم هستند فکر  مى کنید احساساتتان به شما  مى گویند که چه چیزى را بروز دهید.

»مراقب روحیه و احساسات خود باشید،  زیرا پیوندى ناگسستنى میان احساسات و دنیاى مرئى شما وجود دارد.«   نویل گودارد 

همه چیز به احساس شما بستگى دارد

همه چیز در زندگى به احساس شما بستگى دارد. هر تصمیمى که در زندگى مى گیرید براساس احساس شماست. تنها قدرت انگیزه دهنده به همه ى زندگى شما احساسات شماست.

آنچه را که در زندگى مى خواهید، براى این است که آن را دوست دارید. به ایندلیل است که به شما احساسى خوب  مى دهد. آنچه را که در زندگى  نمى خواهید براى آن است که آن را دوست ندارید، زیرا به شما احساس بدى  مى دهد.

چرخه حس خوب

آنچه شما مى خواهید از احساسات خوب نشئت مى گیرد،  اما چگونه آن چیزهایى را که مى خواهید به دست مى آورید؟ با احساسات خوب.  پول و ثروت شما را مى خواند، خوشبختى شما را مى خواند،  آنچه را که دوست دارید شما را مى خواند. آن ها با شتاب به زندگى شما وارد مى شوند،

اما براى این که این ها نصیب شما شوند باید احساسات خوب داشته باشید. مجبور نیستید تقلا کنید  تااوضاع زندگى خود را تغییر دهید. تمام کارى که شما باید انجام دهید این است که عشق را از طریق احساسات خوب بروز دهید تا آنچه را که مى خواهید ظاهر شود.

احساس خوب شما نیروى عشق را به سمت شما سوق مى دهد. احساسات خوب به شما مى گویند این راه به دست آوردن آن چیزهایى است که مى خواهید. احساسات خوب به شما مى گویند وقتى حالتان خوب باشد زندگى بر وفق مراد شماست، اما ابتدا باید احساس خوب بدهید.

اگر به خودتان بگویید باید ابتدا بدستش بیاورم و بعد شاد می شوم،

بدانید هرگز موفق نخواهید شد، زیرا برخلاف کار عشق رفتار کرده اید.  این نقض کردن قانون جذب است.

ابتدا باید شاد باشید، باید خوشبختى بدهید تا خوشبختى بگیرید. طور دیگرى نمى تواند اتفاق افتد.

و اما

هر چیز در عالم هستى یک مغناطیس دارد و هر چیزى یک فرکانس مغناطیسى دارد. احساسات و افکار شما هم فرکانس هاى مغناطیسى دارند.

هر احساسى داشته باشید، احساس خوب یا بد، فرکانس شما را مشخص مى کند و شما مانند یک مغناطیس؛ حوادث، اشخاص و موقعیت ها را روى فرکانس خود دریافت مى کنید.

اگر احساس اشتیاق داشته باشید فرکانس اشتیاقِ شما اشخاص، موقعیت ها و حوادث مشتاق را جذب مى کند. اگر احساس ترس و هراس داشته باشید فرکانس هراسِ شما، اشخاص هراسان را به خود جذب مى کند. هرگز نسبت به فرکانسى که در آن قرار دارید تردید نکنید، زیرا فرکانس شما همیشه آن احساسى است که دارید. مى توانید در هر لحظه اى فرکانس خود را تغییر دهید براى این مهم باید احساس خود را تغییر بدهید.  این گونه هر چیز واقع در پیرامون شما تغییر خواهد کرد، زیرا در فرکانس جدیدى قرار مى گیرید.

بنابراین راز قطعی و بسیار ساده ر سیدن به خواسته ها دادن احساس کافی همراه با شور و هیجان به خواسته مورد نظر می باشد که شما می توانید به روش های مختلفی این احساس را در خود ایجاد کنید.

 

ولی اکثریت افراد   درباره ى قدرت احساسات خوب اطلاعى ندارند؛ بنابراین، احساسات  آنها  واکنشها و  پاسخهایى است به آنچه برایشان اتفاق  مى افتد. 

 

آنها احساسات خود را در موقعیت خلبان اتوماتیک قرار  داده اند و به عمد هدایت آن را در دست ندارند. وقتى اتفاق خوبى  مى افتد احساس خوب پیدا  مى کنند.

وقتى اتفاق بدى  مى افتد، حالشان بد  مى شود.  آنها متوجه نیستند که احساساتشان علت حوادثى است که برایشان اتفاق  مى افتد. وقتى با احساس منفى نسبت به چیزى واکنش نشان  مى دهند، احساسات منفى  بیشترى بروز  مى دهند و در نتیجه، موقعیت  منفى ترى را نصیب خود  مى کنند.  آنها در دام  چرخه ى احساسات خود قرار  مى گیرند و به جایى  نمى رسند. این اشخاص لازم است که فرکانس احساس خود را تغییر دهند.

»مهم نیست چه اتفاقى مى افتد، مهم این است که به این اتفاق چگونه واکنش نشان دهید.«

و اما تجربه ارزشمندی که در راه زندگی بهتر بدست آوردم مرا به تکنیکی رسانده که نامش را ضبط احساسی گذاشتم

و به این صورت هست که برای ایجاد حس خوب جهت فرستادن ارتعاش خواسته مورد نظرم که کار را بسیار سریعتر می کند، شما می توانید که به لحظات احساسی که موفقیتی را بدست آورده اید توجه کنید و با جزئیات کامل آن را در ذهن خود ثبت کنید و در مواقعی که خواهان بدست آوردن همان جنس موفقیت هستید، آنچه را که ضبط کرده اید در ذهنتان به اجرا بگذارید و همان حس خوشایند و هیجان را در خود ایجاد کنید و متوجه می شوید که چقدر عالی نتیجه می گیرید و به راحتی به هدفتان دسترسی مجدد پیدا می کنید.

و اما در مورد مواردی که قبلا تجربه نکردید می توانید از تکنیک تجسم همراه با احساس داشتن آن موارد استفاده کنید و یا داستان کسی که آن خواسته شما را دارد با علاقه دنبال کنید و یا خودتان را در حال داشتن آن خواسته به طور قطعی ببینید و در صورت پیاده کردن این تکنیک تجربه خواهید کرد که چقدر زود به خواسته مورد نظر می رسید

این امتحان شده و تجربه شده می باشد.

و اما خود من بارها از تکنیک ضبط احساسی نتیجه گرفتم.

ولی در کل همیشه برای من قرار دادن خودم در حس خاصی سخت بوده و فکر میکنم برای اکثر افراد همینطور باشد که نمی توانند با واقعیت ندیده چنان ارتباط برقرار کنند که حس شان را با شور وهیجان برانگیخته کنند

بنابراین به طور اختصاصی فایل هایی را ساختم که تمام تکنیک هایی که تا بحال از تجسم و جملات تاکیدی و خودهیپنوتیزم و سابلیمینال و… بود در آنها پیاده کردم و نام آنها را فایل های برانگیختگی فرکانس احساسی در موارد مختلف مثلا

فایل برانگیختگی فرکانس احساسی جذب ثروت

فایل برانگیختگی فرکانس احساسی جذب سلامتی

فایل برانگیختگی فرکانس احساسی جذب اعتماد بنفس

فایل برانگیختگی فرکانس احساسی جذب روابط هیجان انگیز

فایل برانگیختگی فرکانس احساسی جذب سفر رویایی

و…………….

نامیدم.

و با توجه به اینکه احساس خوب پایه و اساس همه موفقیت ها و پیشرفت ها و رسیدن به مطلوب ها می باشد، با استفاده از این فایل ها و کمک گرفتن از آنها توانستم بارها خودم را در حالت احساسی مطلوب هر خواسته قرار دهم و نتایج استفاده از این تکنیک بارها و بارها بالاتر از همه تکنیک هایی بود که تابحال استفاده کردم و به همین خاطر برای کمک به افرادی که مانند خودم در ایجاد حس خوب برای خواسته مورد نظرشان مشکل دارند به صورت محصولاتی در سایت قرار دادم و البته یک

فایل رایگان ( فایل برانگیختگی احساسی آرامش کامل) برای تست در اختیار شما قرار دادم که از اینجا

 

می توانید دانلود کرده و نتایج شگفت آن را ببینید و بعد برای استفاده از این تکنیک در ادامه راه موفقبت و زندگی بهتر برای خودتان تصمیم بگیرید.

ارادتمند شما

علیرضا علیزاده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Enter Captcha Here : *

Reload Image