بایگانی دسته‌ی: موفقیت

چگونه مثبت اندیشی مهارت های شما را تقویت می کند ، سلامتی شما را تقویت می کند و کار شما را بهبود می بخشد.

چطور مثبت اندیشی به ما کمک می کند

تحقیقات نشان می دهند که مثبت اندیشی چیزی بیش از خوشبختی یا نشان دادن نگرش خوش بینانه است. افکار مثبت در واقع می توانند، در زندگی شما ارزش واقعی ایجاد کنند و به شما در ساختن مهارتهایی کمک می کنند که بسیار طولانی تر از یک لبخند باشند.

آرزوی تو دستور توست/ Your wish is your command/کوین ترودو/Kevin Trudeau