فایل پیام پنهان مغز(سابلیمینال مسیج،subliminalmassage)صدای باران

۲۰۰ تومان

فایل پیام پنهان مغز صدای باران

 

با گوش دادن به صدای باران دراین فایل صوتی به صورت مجازی طراوت باران را به روح و ذهن ناخودآگاه خود تزریق کنید.